Ostatné produkty

Streda, jn 09 2010 @ 11:43 CEST

Výroba produktov podľa požiadaviek zákazníka - zákazková výroba tvorí neoddeliteľnú súčasť nášej produktovej činnosti. Na základe požiadaviek navrhneme produkt a po odsúhlasení zákazníkom vyrobíme. Vyrábame taktiež na základe výkresov a počítačových CAD projektov. Pre ilustráciu uvádzame niektoré špecifické produkty z našej výroby:KovoHra
http://www.kovohra.sk/article.php?story=ostatne