KovoHra

Kovovýroba, práca s kovom a zámočníctvo

Ostatné produkty

Výroba produktov podľa požiadaviek zákazníka - zákazková výroba tvorí neoddeliteľnú súčasť nášej produktovej činnosti. Na základe požiadaviek navrhneme produkt a po odsúhlasení zákazníkom vyrobíme. Vyrábame taktiež na základe výkresov a počítačových CAD projektov. Pre ilustráciu uvádzame niektoré špecifické produkty z našej výroby:


  • Kontajner

  • Malý most

  • Skladovacie zariadenia

  • Produkčné linky podľa návrhu zákazníka

  • Scéna

  • A iné

Podobné